Biz hakda

Biz kim?

2008-nji ýylda döredilen Wuxi Yaqin Grinding Tools, ltd.çäge materiallaryny we üweýji enjamlary öndürmekde ýöriteleşen zawod tarapyndan alnan professional söwda kompaniýasydyr.

team (4)
factory (7)

Biz näme edýäris

Esasy işimiz: dyrnak buraw böleklerini, çäge ýapgylaryny, çäge zolaklaryny, dyrnak maşynlaryny we beýleki dyrnak gurallaryny professional öndürmek.Önümlerimiz ABŞ-da, Russiýada, Fransiýada, Angliýada, Ukrainada, Germaniýada, Italiýada we ş.m.

Näme üçin bizi saýlaýarys?

699pic_0scsui_xy

BetterBahasy

toplumlaýyn senagat we söwda kärhanalary, bahaňyzy kepillendirýär

699pic_1odmnu_xy

CustomerService

Professional tehnikler we satyjylar

699pic_097jwn_xy

AfterSale

Satuwdan soň hünärmenler topary bilen enjamlaşdyryldy

699pic_0rcm86_xy

Sjyns gatnaşyklary

Iň gowy görýän işdeşiňiz bolmaga borçly

699pic_05kgtw_xy

Quality

Öwürmek gurallarynda 13 ýyllyk hünär tejribesi

699pic_0af6fo_xy

Logistika

Çalt we durnukly eltip bermek

Kompaniýasuzynlyk

“Wuxi inakin Grinding Tools Co., Ltd.” 13 ýyl bäri çäge materiallaryny öndürmekde we üweýji enjamlarda ýöriteleşýär.Zawodymyz Sinhua şäherinde ýerleşýär, ösümlik meýdany 2000 inedördül metr, iň ösen tehnikler we önümçilik enjamlary bar.

Şol sebäpden, Senagat tejribesini toplady, inakin ýokary hilli we pes bahasy bilen köp sanly içerki wepaly alyjylary toplady.

Hytaýdaky daşary söwda kompaniýalarynyň köpüsini üpjün ediji.Müşderilerimize ýokary hilli önümler we hyzmatlar hödürlemegi maksat edinýäris.

Soňky iki ýylda sergä gatnaşmak inakine daşary ýurtly Alyjylaryň söýgüsini ýygnamaga mümkinçilik berdi, alyjylaryň öwgüsi we satyn alynmagy hem inakini daşary ýurda gitmegi ýüregine düwdi.

BIZIAM TEAM

Bizde ýokary hilli dolandyryş, hünärmen tehniki taýýarlaýjy we önümçilikde işçiler topary bar.OEM we ODM bilen üpjün edýäris, dizaýn, önümçilik we eksport üçin ýöriteleşdirilen hyzmat berýäris.

Önümlerimiz esasan ABŞ, Russiýa, Ukraina, Angliýa, Braziliýa, Ysraýyl, Meksika, Polşa, Italiýa, Germaniýa, Wýetnam we ş.m. eksport edilýär.

KORPORAT MEDENI .ETI

Inakiniň nyşany ýaly, inakiniň maksady eartheri gujaklamak we önümlerini dünýäniň çar künjegine ýaýratmak!

Inakiniň esasy gymmatlyklary 13 ýyllap inakiniň umumy iş ýörelgeleriniň esasyny emele getiren we öňküsi ýaly möhüm bolup durýan "MUGTLYK we INNOWASI" A ".

Müşderilerimiziň käbiri

Müşderilerimiziň ynamyny we öwgüsini gazanyp, hyzmatdaşlygyň uzak möhletli gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Sergiler

2008-nji ýyldan başlap, kompaniýamyz “InterCharm Ukraina”, “Cosmoprof Demirgazyk Amerika”, “Cosmoprof bologna”, “Beauty Duesseldorf”, “Intercham Russia”, Guanç Guangzhouou Gözellik sergisi we ş.m. ýaly 50-den gowrak içerki ýa-da daşary ýurt bilelikdäki sergilere gatnaşdy.

KERTIFIKATLAR

ce (1)
ce (2)
ce (3)
ce (4)

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň