Gara çäge gapagy

Gysga düşündiriş:

Agramy: Agramy: 250g / guty (100 sany)

Material: mata / plastmassa goldaw

Ölçegi: 5 * 11mm / 7 * 13mm / 10 * 15mm / 13 * 19mm / 16 * 25mm

Grit: CMF

Örtük: Gara reňk

Paket: Şahsy.OEM / ODM goldaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

“YaQin Sanding Cap” asma, zäherli däl, ekologiýa taýdan arassa, aç-açan ýelim we arassa tebigy gumdan durýar.“YaQin Sanding Cap” aýagyň ölen derisini we aýak töweregindäki jaňlary çalt we täsirli aýyryp biler.Gum däneleri deň paýlanýar, ýylmanak bolýar we derä zyýan bermeýär.Bir gezek ulanmak üçin we müşderiler üçin has arassa.YaQin Sanding Cap, zerur funksiýalara uýgunlaşmak üçin dürli reňk we funksiýa bolup biler.

“YaQin Sanding Cap” -yň aýratynlyklary

· Pes baha we ýokary çykdajy.

· Highokary arassalyk, garşylyk geýmek, az çykmak, berklik.

· Softumşak we aýaklaryna laýyk gelýär.Işlemek aňsat.

· Zäherli däl daşky gurşawy goramak aýdyň ýelim.

· Hardokary gatylyk, oňat däne görnüşi we ykjamlygy.

· Dykylmaýar.

· Opsiýa üçin yzygiderli gözenek: CMF


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň