Almaz konusynyň tekiz dyrnagy buraw biti

Gysga düşündiriş:

Agramy: Agramy: 5g

Material: Poslamaýan polat

Şankyň ululygy: 3/32 1/8

Ölçegi: 3.0 * 1.8mm

Grit: M.

Reňk: Asyl

Paket: Şahsy.OEM / ODM goldaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Poslamaýan polatdan ýasalan berk, sürtülme çydamly polikristally göwher bilen örtülen “YaQin Diamond Burs”, “YaQin Diamond Burs” öli derini we dyrnaklaryň töweregindäki jaňlary çalt we täsirli aýyryp biler, bu kesikul bejergisinde hem ulanylyp bilner.“YaQin Diamond Burs” zerur funksiýalara uýgunlaşmak üçin dürli görnüşlere eýe bolup biler.

AýratynlyklaryYaQinGöwher dyrnagy buraw bitleri

· Pes baha we ýokary çykdajy

· Güýçli we geýmäge çydamly

· Ajaýyp ýylylygyň ýaýramagy

· Opsiýa üçin yzygiderli gözenek: XC CMF

· Şankyň diametri: 3/32 "1/8"

Dogry ideg

Göwher göwresiňizi arassalamak we arassalamak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

·1-nji ädim

Kiçijik arassalaýjy çotga bilen ýuwup, üstüňizdäki tozany aýyrmak üçin göwher bölekleriňizi arassalaň.

· 2-nji ädim

Buraw bölekleriňizi dezinfeksiýa etmek üçin bellikde bellenen wagt üçin 75% alkogola siňdiriň.

** Üstüňizdäki owadan örtügi aýryp başlamagy üçin bitleriňizi gaty uzak wagtlap goýmaň!

** Güýçli kislotany ýa-da güýçli oksidleýji dezinfeksiýa ulanmaň

· 3-nji ädim

Buraw bölekleriňizi doly guradyň we saklaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň