Manikýur pedikurasy # 80 # 120 # 180 üçin mugt nusga

Gysga düşündiriş:

Manikýur we pedikýur üçin hünärmen dyrnak buraw gurallary

Uly ululygy: dürli üweýiş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin.Görnüşi we ululygy takmynan 16 x 25 mm / 0.6 x 1,0 dýuým, gurmak we aýyrmak aňsat we ulanmak üçin amatly.Dürli dyrnak sungatynyň we köp ulanylýan wakalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

Professional dyrnak esbaplary: dyrnak türgenleşikleri üçin ýörite döredilen toplum, islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Strengthokary güýç, ýokary netijelilik, oňat täsir, uzak hyzmat ömri, ulanmak aňsat, ygtybarly we ygtybarly.Gumuň üstü, dyrnagyň deň däl ýüzüni süpürmek üçin ulanylýar.Çydamly we işlemek aňsat.

Dyrnaklary ýuwmak guşagy: dyrnaklary, aýna, plastmassa, metal, daş, keramiki plitkalar, keramika we ş.m. gaýtadan işlemek üçin amatly.Dyrnaklary owadan we tertipli saklamak üçin dyrnaklary ýuwmak we kesmek üçin ýörite döredilen.

Qualityokary hilli önümçilik materiallary: Çydamly we aşaga çydamly ýokary hilli rezin materiallardan ýasalýar.Ajaýyp üweýji täsiri, ýokary iş netijeliligi we uzak ömri.Fallykylmak aňsat däl ýokary hilli çäge, gum ulanyň, islän wagtyňyz ulanyp bilersiňiz.

Götermek aňsat: ýeňil agram, kiçi göwrümli, saklamak we götermek aňsat, manikýur işine uly kömek edip biler.Şeýle hem gülgüne, gök, goňur, gyzyl we ýaşyl reňkleri saýlamaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

4
Free sample (2)

Önümiň spesifikasiýasy

Görnüşi: Çäge gapagy
Material: Plastmassa, mata, özleşdirilen
Reňk: Goňur, gülgüne, gyrmyzy, ýaşyl, gök, gyzyl, gara, ak, mämişi, özleşdirilen
Ölçegi: 5mm * 11mm, 7mm * 13mm, 10 * 15mm, 13 * 19mm, 16 * 25mm
Grit: 40 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 150 # 180 #, 240 #, 320 #
Bukja: 1 halta = 100pc, 1bag = 50pcs
Agramy: Bir halta üçin 0,15 kg
MOQ : 50 sumka
Ulanylyşy : Gözellige ideg, Örän galyň dyrnaklary we giper-keratozy bejermek ishing Polishing
Custöriteleşdirilen: OEM, ODM

 

Free sample (3)
Free sample (5)

Programma ssenariisi

Gum gapaklary:Dyrnagy üwemek we kesmek üçin niýetlenen, dyrnagy owadan we tertipli saklaň. Çäge dyrnagyň üstüni deň däl ýer bilen arassalamak üçin ulanylýar, çydamly, işlemek aňsat. Highokary hilli inçe çäge ulanyň, gumy taşlamak aňsat däl, ony islegiňize görä ulanyp bilersiňiz. ýalpyldawuk kelläniň reňkleri islege bagly däl, islegiňize görä saýlap bilersiňiz. Lighteňil agram we kiçi göwrümde, saklamak we götermek aňsat, manikýur işinde köp kömek edip biler.

Free sample (4)

Önümçilik prosesi

Carbide Nail Drill Bits (5)

Gaplamak

shipp

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň