Qualityokary hilli dyrnak maşynyny göçme hünärli elektrik zarýad beriji dyrnak buraw maşyny bilen üpjün ediň

Gysga düşündiriş:

Görnüşi: Dyrnak buraw maşyny

Material: metal, plastmassa

Maks aýlaw tizligi: 30000rpm, 35000rpm, 40000rpm

Kuwwat bahasy: 10W, 24W, 36W, 48W, 54W, 64W, 65W, 80W, 90W

Garnituralar: Dyrnak buraw bölekleri

Şahadatnama: CE RoHS LVD EMC UL

Aýratynlyk 1 Göçme goragly gabyk çeňňegi

2-nji aýratynlyk simsiz we zarýad berilýän

110 we 240V naprýa .eniýe bahasy

MOQ 24 sany


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Dyrnagyň çep elli we sag eli dyrnak tehnikleri üçin öňe we tersine goşa öwrümleri bar, 0-dan 35,000 RPM-a çenli sazlanylýan tizlik, dyrnak çeper eserlerini tamamlamak üçin ulanmak üçin amatly çeýe uzaldylan ýuwaş we tekiz iş eli.

Gaýtadan zarýad berilýän we göçme elektrik dyrnak faýly takmynan 2,5 sagat zarýad alandan soň 5 sagat işlemäge dowam edip biler.

YaQin dyrnak buraw maşynynyň aýratynlyklary

Bu enjam howpsuzlyk gorag ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Nädogry işlemek sebäpli aşa gyzmakdan gaça durmak üçin el bölegi işlemegi bes eder.Diňe güýji öçüriň we ulanmagy dowam etdirmek üçin enjamy täzeden açyň.

Dyrnak burawlaýjy maşyn, çüýli kesikulany kesmek, gaty jeli aýyrmak üçin dyrnak burawlamakdan başga-da, e faýl dyrnak matkasy oýmak, ýalpyldawuk, oýma, kesmek, galyndy üwemek, ýitileşdirmek, çägelemek, ýalpyldawuk maşyn we öý haýwanlary üçin ajaýyp dyrnak çalmak.Tebigy we emeli dyrnaklarda ajaýyp işleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň