Keramiki konus tekiz dyrnak buraw bölekleri

Gysga düşündiriş:

Ynkylapçy kesilen we ygtybarly iş bölegi bilen, tekiz ýokarky bit has amatly we has ygtybarly bejergini öndürýär.

Agramy: Agramy: 10g

Material: keramika

Şankyň ululygy: 3/32: 1/8

Fleýta ölçegi: 6,6mm

Grit: 3XC 2XC XC CMF XF 2XF:

Reňki: Ak / Gara / Gülgüne / Sary / Gök

Paket: Şahsy.OEM / ODM goldaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

YaQin keramiki dyrnak buraw bitiniň iň gowy konsentrasiýasy bar.Uzak ömri we super çydamlylygy bar.Ulanylandan soňam ýitiligini saklap bilýär. Bu keramiki bölekler, alkogol sterilizasiýasy üçin ulanylyp bilinjek zirkon keramikasyndan ýasalýar we täze dyrnak ussasy üçin has ygtybarly bolýar.“YaQin” keramiki bitinde dyrnak türgenleşikleriniň köpüsine laýyk gelýän standart çeňňek bar.

AýratynlyklaryYaQinKeramiki dyrnak Dill Bit

· Arka gaplary, ýerüsti arassalamak we beýleki akril kesmek üçin ajaýyp

· 3/32 ýa-da 1/8 '' çeňňegiň diametri

· Saýlaýanlaryňyz üçin doly ylalaşyk

· Güýçli zirkon keramikasy bilen ýasaldy

· Highokary konsentrasiýa

· Müşderiler üçin has ygtybarly

· Sowuklamak aňsat

· Antibakterial

· Dykylmaýar

· Kislota we aşgar çydamly

Dogry ideg

Buraw bölekleriňizi arassalamak we arassalamak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1-nji ädim

Keramiki dyrnak buraw böleklerini ownuk arassalaýjy çotga, alkogol we ýyly suw bilen ýuwup, toprakdan tozan çykarmak üçin arassalaň.

2-nji ädim

Keramiki gurluşy ýok etjek UV çyrany ulanmaň we keramikany boýaýan reňkli suwuklyklary ulanmaň.

3-nji ädim

Buraw bölekleriňizi doly guradyň we saklaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň