Iňňe şekilli keramiki dyrnak burawy

Gysga düşündiriş:

Agramy: Agramy: 10g
Material: keramika
Şankyň ululygy: 3/32: 1/8
Fleýta ölçegi: 1,6mm
Grit:3XC 2XC XCCMF XF 2XF
Reňki: Ak / Gara / Gülgüne / Sary / Gök
Paket: Şahsy.OEM / ODM goldaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

YaQin keramiki dyrnak buraw bitiniň iň gowy konsentrasiýasy bar.Uzak ömri we super çydamlylygy bar.Ulanylandan soňam ýitiligini saklap bilýär. Bu keramiki bölekler, alkogol sterilizasiýasy üçin ulanylyp bilinjek zirkon keramikasyndan ýasalýar we täze dyrnak ussasy üçin has ygtybarly bolýar.“YaQin” keramiki bitinde dyrnak türgenleşikleriniň köpüsine laýyk gelýän standart çeňňek bar.

YaQin keramiki dyrnak buraw bitiniň aýratynlyklary

· Arka gaplary, ýerüsti arassalamak we beýleki akril kesmek üçin ajaýyp

· 3/32 ýa-da 1/8 '' çeňňegiň diametri

· Saýlaýanlaryňyz üçin doly ylalaşyk

· Güýçli zirkon keramikasy bilen ýasaldy

· Highokary konsentrasiýa

· Müşderiler üçin has ygtybarly

· Sowuklamak aňsat

· Antibakterial

· Dykylmaýar

· Kislota we aşgar çydamly

Dogry ideg

Buraw bölekleriňizi arassalamak we arassalamak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1-nji ädim
Keramiki dyrnak buraw böleklerini ownuk arassalaýjy çotga, alkogol we ýyly suw bilen ýuwup, toprakdan tozan çykarmak üçin arassalaň.

2-nji ädim
Keramiki gurluşy ýok etjek UV çyrany ulanmaň we keramikany boýaýan reňkli suwuklyklary ulanmaň.

3-nji ädim
Buraw bölekleriňizi doly guradyň we saklaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň